media.dorusrijkers.nl


Den Helder - Het Nationaal monument voor het Nederlandse Reddingwezen.

[ Terug naar het bovenliggende album ]

Reeds kort na de teraardebestelling van Dorus Rijkers in 1928 kwam er in Den Helder een comité bijeen om een monument op te richten dat in de persoon van Dorus Rijkers ook de overige zeeredders zou eren. De schipper van de mrb Dorus Rijkers (1923), C. Bot, maakte deel uit van dit comité.

Uiteindelijk is in 1935 het 'Nationaal monument voor het Nederlandse Reddingwezen' op het toenmalige Westplein in Den Helder onthuld.
Het plein is later omgedoopt tot 'Helden der Zeeplein'. Het monument wordt dan ook vaak het 'Helden der Zee-monument' genoemd. De lokale bevolking heeft het meestal over 'het carillon'.
Het monument is in 1999 t.g.v. het 175-jarig bestaan van de KNRM gerestaureerd.
In april 2008 is het monument opgefrist en voorzien van een nieuwe afspeelautomaat voor alle klokken.

Voor Dorus Rijkers is later een ander borstbeeld ontworpen.

bronnen :
- Dorus Rijkers (De Heldersche Menschenredder); Adema, Tjeerd; Egner, Helder; 1928
[blz. 109: Een passend monument]
- De Koningin huldigt de kloeke redders van de kust; N.N.; Het Leven - Geillustreerd, Amsterdam; 30e jrg., nr. 23; 08.06.1935
[5 foto's van de onthulling van de monumenten]
- Pieter Lodewijk Kramer (Architect van de Amsterdamse School); Kohlenbach, Bernhard; V+K Publishing/Immerc, Naarden/Wormer; 1994
[ ISBN 90 6611 173 9 ]
- Gesprek met dhr. W. Kalkman, Den Helder (2004).
- Architect Pieter Lodewijk Kramer, zijn scheppingen in Den Helder & de Matrozenbond ; Kalkman, Wim & Walboom, Karl F.; 2004; uitgave in eigen beheer.
[blz. 52-57 Het Nationaal monument voor het Nederlandse reddingwezen
blz. 58 Het standbeeld van Prins Hendrik ]
- Den Helder in de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945; Schendelaar, Rens; Helderse Historische Vereniging, Den Helder; 11/2004
[isbn 90 6455 474 9
div. hoofdstukken]
- Hulde aan hen die hun leven waagden; Bremer, J.T.; Noordhollands Dagblad/Helderse Courant; 03.03.2006
- De beiaard in het reddingmonument; Bremer, J.T.; Noordhollands Dagblad/Helderse Courant; 10.03.2006
- Beiaardier maakt muziek met vuisten en voeten; NN; Helders Weekblad; 12.04.2007
- Helders Erfgoed; Bremer, Jan T.; Helderse Historische Vereniging, Den Helder; 2008 [ISBN 978 90 6455 600 5]
- Het Nationale Monument voor het Nederlandse Reddingwezen; Stapel, Henk; Vriendennieuws Nationaal Reddingmuseum 'Dorus Rijkers', Den Helder; Editie 73, dec. 2010.

[dec. 2010]

Getekende kaart van het ontwerp-monument

"Getekende kaart van het ontwerp-monument"

Zeemanszegels

"Zeemanszegels"

Kollekteren

"Kollekteren"

Speldje van het monument

"Speldje van het monument"

Lucifers

"Lucifers"

Het Eerepodium tijdens de onthulling, 4 juni 1935.

"Het Eerepodium tijdens de onthulling, 4 juni 1935."

De REMAVI.

"De REMAVI."

Vooroorlogse ansichtkaart.

"Vooroorlogse ansichtkaart."

Het borstbeeld van Prins Hendrik

"Het borstbeeld van Prins Hendrik"

Onthulling Monument Prins Hendrik.

"Onthulling Monument Prins Hendrik."

Het monument in 1941 met schuilkelderingang

"Het monument in 1941 met schuilkelderingang"

Herbouw woningen

"Herbouw woningen"

De klokkentoren in 2003 (Westzijde)

"De klokkentoren in 2003 (Westzijde)"

Informatiebord

"Informatiebord"

Klokkentoren in 2003 (Oostzijde)

"Klokkentoren in 2003 (Oostzijde)"

Ornament aan de Westzijde

"Ornament aan de Westzijde"

Ornament Oostzijde

"Ornament Oostzijde"

Ornament Noordzijde

"Ornament Noordzijde"

Borstbeeld Prins Hendrik in 2004

"Borstbeeld Prins Hendrik in 2004"


[ Hoofdpagina ] - [ Disclaimer ]